ศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Center of Academic Resource Roi Et Rajabhat University
ONE Search @Roiet Rajabhat Univ

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไปออนไลน์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

     www.thaiebook.org

     www.ebooks.in.th

     www.ilovelibrary.com


images/stories/Link201.jpg

images/stories/Link207.jpg

images/stories/Link202.jpg

images/stories/Link208.jpg

images/stories/Link209.jpg

images/stories/Link203.jpg

เวลา เปิด-ปิด บริการ

ศูนย์วิทยบริการเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - อาทิตย์ 

เวลา 08.30 - 17.00 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เบอร์โทรติดต่อภายใน


ชั้น 2 ต่อ 1103

ชั้น 4 ต่อ 1121

บริการอิเล็กทรอนิกส์


                     


                   


                   
ภาพยนตร์ แสดงทั้งหมด..

      

  

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์วิทยบริการเพียงใด?
  
ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเข้าใช้ศูนย์วืทยบริการมากที่สุด
  
ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล