ศูนย์วิทยบริการได้จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในฐานข้อมูล Ebsco eBooks Collection จำนวน 22 ชื่อเรื่อง ดังนี้

1.Davis Essential Nursing Content + Practice Questions Psychiatric Mental Health

2.Clinical Anaesthesia

3.Infection Prevention and Control at a Glance

4.Fast Facts for the Hospice Nurse

5.Effective Self-Care and Resilience in Clinical Practice

6.Leadership and the Advanced Practice Nurse

7.Reading, Understanding, and Applying Nursing Research

8.Child Psychology and Psychiatry

9.ATI TEAS Crash Course® Book + Online

10.Intravenous Therapy Administration

11.Non-medical Prescribing in the United Kingdom

12.Intervention Effectiveness Research: Quality Improvement and Program Evaluation

13.Journey Across the Life Span

14.Essential Health Assessment

15.Fundamentals of Research Methodology for Healthcare Professionals

16.Being Participatory: Researching with Children and Young People

17.Creativity, Wellbeing and Mental Health Practice

18.Fast Facts for the Operating Room Nurse, Second Edition

19.Physical Examination Procedures for Advanced Practitioners and Non-Medical Prescribers

20.A Long-Term Care Leader's Guide to High Performance

21.Team-Based Oncology Care: The Pivotal Role of Oncology Navigation

22.Global Child Health

Un_Roiet Rajabhat eBk fulfilment receipt 22 titles OID 1615122 Dec 18_Direct URL.xlsx