ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ชื่อฐาน รายละเอียด คู่มือ
1.

หนังสืออิเล็กทรกนิกส์ World eBook Library (WEL) จะมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เป็นต้น

http://Community.eBookLibrary.org/?AffiliateKey=WEL-RoRaUnJu2420

2.

EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

http://www.eewoww.com

3.

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง
กรณีใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องล็อคอินก่อน
รหัสผ่านติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

http://portal.igpublish.com/iglibrary/

4.

ฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมเอาหนังสือ จากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ โดยครอบคลุมสาขาวิชา อาทิบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่าง ๆ
กรณีใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องล็อคอินก่อน
รหัสผ่านติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

http://portal.igpublish.com/iglibrary/

5.

ฐานข้อมูลประกอบด้วย
1)eBook Collection
2)eBook Academic Collection

กรณีใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องล็อคอินก่อน
ผู้ใช้งาน :reru
รหัสผ่าน :library

http://search.ebscohost.com