สถิติการใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

 

สถิติการใช้งาน พ.ศ. 2561

 

สถิติการใช้บริการเดือน มกราคม

สถิติการใช้บริการเดือน กุมภาพันธ์

สถิติการใช้บริการเดือน มีนาคม

สถิติการใช้บริการเดือน เมษายน

สถิติการใช้บริการเดือน พฤษภาคม

สถิติการใช้บริการเดือน มิถุนายน

สถิติการใช้บริการเดือน กรกฎาคม

สถิติการใช้บริการเดือน สิงหาคม

สถิติการใช้บริการเดือน กันยายน

สถิติการใช้บริการเดือน ตุลาคม

สถิติการใช้บริการเดือน พฤศจิกายน

สถิติการใช้บริการเดือน ธันวาคม

 

 

 

 

สถิติการใช้งาน พ.ศ. 2562

สถิติการใช้บริการเดือน มกราคม

สถิติการใช้บริการเดือน กุมภาพันธ์

สถิติการใช้บริการเดือน มีนาคม

สถิติการใช้บริการเดือน เมษายน

สถิติการใช้บริการเดือน พฤษภาคม

สถิติการใช้บริการเดือน มิถุนายน